”Tillfälliga exemplar” fortsätter skapa huvudbry

22 februari 2007

På sistone har svenska tidningar uppmärksammat att ”Pirater kapar tv-kanaler och sänder på nätet gratis” (IDG:s rubrik): ”Så får du 2 300 kanaler – gratis” (Aftonbladets rubrik).
Aftonbladet har fräckheten att ta betalt för åtkomst till de aktuella länkarna, i anslutning till något som närmast liknar en reklamtext:

Tusentals tv-kanaler från hela världen är bara ett klick bort. Pirat-tv-sajterna växer nu explosionsartat och i Sverige är det dessutom helt lagligt att kolla på pirat-tv. /…/
Enligt svensk lag är det inte olagligt att se tv som återutsänds via internet. Däremot är det olagligt att ladda ned tv och film från så kallade fildelningssajter.
Om man väljer att bara se tv via internet på datorn så behöver man inte betala tv-licens.
Lagligt att titta – olagligt att lägga ut. Så sammanfattas lagläget i den IDG-artikel som Aftonbladet verkar ha rewritat:
När du tittar på strömmande media skapas nämligen bara en temporär kopia av materialet på din dator. Och enligt svensk lagstiftning behöver då inte förlagan vara laglig, som normalt gäller för privatkopiering.
– När det gäller just den här typen av temporära filer rör det sig om tillfällig kopiering och just sådana filer är inte begränsade till lagliga förlagor, som normalt gäller för kopiering för privat bruk. /…/, förklarar Daniel Westman, som är doktorand i rättsinformatik på Stockholms universitet.
Jag är inte helt övertygad! Med skärpningen 2005 skulle upphovsrättslagen kriminalisera även nedladdningar i fildelningsnätverk. Man drog till med den mest svepande definitioner man kunde uppbåda:
2 § Upphovsrätt innefattar /…/ uteslutande rätt att förfoga över verket genom att framställa exemplar av det och genom att göra det tillgängligt för allmänheten /…/
Framställning av exemplar innefattar varje direkt eller indirekt samt tillfällig eller permanent framställning av exemplar av verket, oavsett i vilken form eller med vilken metod den sker och oavsett om den sker helt eller delvis.
Lagrådet var inte särskilt imponerade, men lagen klubbades ändå. Naturligtvis med vissa undantag: en tautologisk fras om att ”laglig användning” minsann är laglig, samt ett undantag som är avsett att inte förbjuda webbläsarens cache-minne (vilket annars hade varit den tveklösa konsekvensen av upphovsrättslagens 2§). Alltså:
11 a § Tillfälliga former av exemplar av verk får framställas, om framställningen utgör en integrerad och väsentlig del i en teknisk process och om exemplaren är flyktiga eller har underordnad betydelse i processen. Exemplaren får inte ha självständig ekonomisk betydelse.
Det är den paragrafen som gör det lagligt att titta på piratströmmad teve – enligt Daniel Westman, vars lagtolkning får återklang i Aftonbladets försök att ta betalt för länkar till nämna pirattevesajter. Men då verkar han alltså förutsätta att de tillgängliggjorda teveprogrammen inte har ”självständig ekonomisk betydelse”, vilket vissa rättighetsföreträdare helt säkert skulle bestrida.
Vad som menas med ”självständig ekonomisk betydelse” är minst sagt oklart. Frasen är ännu ett praktexempel på sådant snömos som stoppats in i upphovsrättslagen i smådesperata försök att upprätthålla idealet om teknikneutralism. Roten till den hejdlösa förvirringen är en liten egenhet som skiljer digitala maskiner från analoga medier: att läsa digital information är ”exemplarframställande”, är kopiering.

Nu är jag inte jurist, och överlåter mer än gärna fortsatta grubblerier till Daniel Westman. I stället kan vi notera en intressant konsekvens av hans lagtolkning. Lagen gör alltså en åtskillnad mellan permanent kopiering (”nedladdning”) och temporär kopiering (streaming, webbsurfning). Temporär kopiering från olagliga förlagor – såsom att se på strömmad teve från en uzbekisk piratserver – kan alltså vara lagligt, enligt vad som nu sägs. Den saken är, i så fall, inte utan intressanta (om än hypotetiska) konsekvenser för fildelningsjuridiken.

Säg att någon konstruerar en udda typ av Bittorrent-klient, som i stället för att spara den hämtade informationen på hårddisken spelar upp ljuden direkt i högtalaren och visar videodatan direkt på skärmen. Resultatet skulle förstås bli ganska rörigt, eftersom Bittorrent hämtar filfragment inte linjärt utan i den ordning som ger högst effektivitet i dataöverföringen. Men den saken spelar mindre roll här. Det kan faktiskt finnas folk som gillar cut-up. Och framför allt: Den som tog emot filfragment genom vår hypotetiska klient, skulle i upphovsrättslig mening inte vara ”nedladdare”, utan bara någon som kollar på strömmad media, i princip samma sak som Aftonbladet nu marknadsför.
Naturligtvis är det inget som hindrar att den som kollar på en ström dessutom rippar den, det vill säga gör det temporära exemplaret till ett permanent. Vi kan till och med tänka oss att vår hypotetiska Bittorrent-klient har en plug-in, som ordnar upp i fragmentkaoset och lämnar en intakt långfilm på hårddisken, så att slutresultatet blir ”vanlig fildelning”.
Den högst hypotetiska, men inte desto mindre intressanta, juridiska frågan blir: Hur kan en domstol bevisa att en ”nedladdare” har framställt ett ”permanent exemplar”? hypotetiskt är det inte. Uppluckringen av gränsen mellan ”nedladdning” och ”nätradio” håller redan på att skrämma skiten ur IFPI.

2 Responses to “”Tillfälliga exemplar” fortsätter skapa huvudbry”


 1. Rent allmänt kan man konstatera att upphovsrättens koppling till exemplar – precis som du beskriver – är problematisk i en digital miljö. Det bästa vore naturligtvis att hitta ett nytt sätt att utforma ensamrätten, men mot bakgrund av alla internationella regler på området är det ett långtidprojekt – i bästa fall.

  Under tiden får väl ambitionen vara att försöka få konsekvenserna av exemplarframställningsrätten att bli någotsånär rimliga även i en digital miljö. Innan ändringarna i 2 § och den nya 11 a §, som du nämner, var det osäkert om tillfälliga kopior i arbetsminne etc. vara att se som upphovsrättsligt relevanta exemplar. Nu görs de tydligt att de är en del av ensamrätten samtidigt som det nya synnerligen krångliga 11 a §-undantaget införs. Krångligheten ska inte skyllas på den svenska lagstiftaren utan förklaringen finns i artikel 5.1 i det bakomliggande EG-direktivet.

  Flera av kraven för att tillfälliga kopior ska undantas från ensamrätten har en oklar innebörd och i slutänden är det EG-domstolen som får sista ordet. Den tolkning som du gör av uttrycket ”självständig ekonomisk betydelse” i direktivet kan inte avfärdas. Det bör dock tilläggas att det är de tillfälliga exemplaren som inte får ha en självständig ekonomisk betydelse. Att verken som sådana har ett ekonomiskt värde är som du skriver självklart.

  Om man läser i propositionen 2004/05:110 s. 97, framför regeringen sin tolkning av direktivets skrivning på denna punkt. Diskussionen anknyter där till synpunkter i remissvaren som gick ut på att tillfälliga kopior bara skulle vara tillåtna om förlagan för den tillfälliga kopian är laglig, dvs. samma krav som ju samtidigt infördes för att kopiering för privat bruk skulle vara tillåten (den s.k. ”fildelningslagen”). Regeringen säger att det enligt direktivet inte skulle vara möjligt att uppställa ett sådant krav. Detta håller jag med om och jag menar att Danmark har gjort fel på denna punkt när man har infört ett krav på lovlig förlag för att tillfälliga kopior ska få framställas. Den danska linjen får långtgående konsekvenser när det gäller möjligheterna att utverka föreläggande mot accessleverantörert att blockera viss trafik, vilket vi bland annat har sett i ett antal rättsfall.

  En bakomliggande tanke med de nya reglerna har – åtminstone för den svensk lagstiftaren – varit att behandla läsandet och tittandet på ett verk ett likartat sätt i en digital miljö som i en icke digital. En rättsinnehavare har inte tidigare kunna hindra att någon läser en bok eller tittar på en film, inte ens en piratkopia. Däremot har dessa i viss utsträckning kunnat hindra permanenta kopior. En rimlig utgångspunkt kan väl vara att detsamma ska gälla i en digital miljö. Det blir ju också resultatet av min tolkning, som du återger.

  Men även en sådan uppdelning mellan tillfälliga och permanenta kopior kan naturligtvis ifrågasätta. Men det gäller å andra sidan alla begrepp och gränser – inte minst i en digital miljö, där allting på en teknisk grundnivå är kopiering av data mellan olika minnen. Det är helt enkelt svårt att komma med konstruktiva förslag på hur man med en annan regleringsteknik uppnår det som lagstiftaren vill uppnå. Förslag emottages tacksamt! Man kan naturligtvis även ifrågasätta det som lagstiftaren vill uppnå, men det är ju en helt annan diskussion.

  Daniel Westman

 2. niklas Says:

  nu finns ledig område att sända pirat-tv på det är svt 1 som slocknat efter digital-tv övergång där blir tom område där är nu ledig i hela sveriga att sända en analog pirat-tv


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: