En bil som beslagtogs 1983 – det är åklagarens skäl att inte återlämna webbsidan Piratbyrån

7 juli 2006

Håkan Roswall verkar trött. Gissningsvis är han trött på att ha fått det här fallet på halsen och måste konfrontera hundratals offer för de svepande konfiskationerna.
Idag klockan 15.00 hölls förhandling i Stockholms tingsrätt. Piratbyrån hade väckt frågan om att häva beslaget av den server där vår hemsida finns, innehållande:

 • Nyhetsarkiv 2003-2006
 • Artikelarkiv 2003-2006 (varav kanske hälften av artiklarna har tryckts i Copy Me, andra endast tillgängliga som piratkopior i sökmotorcache)
 • Ett av Sveriges mer välbesökta communities, med tusentals inlägg diskuterande allt från popmusik till genpatent.
 • Medlemsregister för Piratbyrån. Över 60000 communitymedlemmar (dock inga känsligare uppgifter än e-postadress).
 • PHP-baserat publiceringssystem för Piratbyran.org

Vårt juridiska ombud från Göteborg förklarade att Piratbyrån är en ideell, självständig och opinionsbildande verksamhet vars kärnaktivitet omöjliggörs så länge beslaget består. Rättegångsbalken fastslår vikten av att negativa biverkningar av beslag måste undvikas. Åtminstone kan en kopia på informationen lämnas ut, förklarade ombudet med hänvisning till bland annat ett JK-utlåtande om saken.Domaren, som ensamt beslutar i den här sortens tingsrättsförhandlingar, lämnade ordet till kammaråklagare Håkan Roswall. Helt väntat inledde han med att säga att punkt 20 i beslag 0240-06-587 bör kvarstå, och begärde att hans förklaring härför skulle ske bakom lyckta dörrar med hänsyn till pågående förundersökning, vilket bifölls av rätten. Den handfull besökare som infunnit sig fick lämna salen.
Som representant för en av förhandlingens parter fick jag däremot sitta kvar och lyssna på åklagarens motivering till att behålla Piratbyran.org inlåst. Spänningen var stor. Skulle han, som rapporterats från domstolsförhandlingen om en helt annan server förra veckan, avsluta en lång Chewbacca-plädering med att jämföra Piratbyrån med IRA?
Nej. I stället fick vi en kort – hela förhandlingen var över på 20 minuter – och strikt juridisk formulering. Håkan Roswall förklarade i stället att han måste behålla datorn eftersom han menade att en kopia på The Pirate Bays hemsida har hittats i den. Eller i alla fall ”på en av hårddiskarna” i samma chassi i det stora serverracket hos internetleverantören. Kopian ska ha varit daterad april 2006. Hur den skulle ha hamnat där är okänt för oss som (via ovan nämnda publiceringssystem) arbetar med Piratbyran.org, men det går förstås inte att utesluta att en sådan kopia (t.ex. en zippad backup) kan ha legat inom samma plastburk som vår sajt. Men samtidigt anförde Håkan Roswall att han ”själv sett logotypen” på datorn, vilket låter som om att det suttit ett simpelt klistermärke snarare än att man hittat någon data. Håkan Roswall underströk även att polisen ännu inte gjort någon ordentlig genomgång av det aktuella serverracket, då man fram tills i onsdags ska ha arbetat med de datorer som i samma veva beslagtogs i Solna.
Just att det tar så lång tid menade han var ett skäl till att beslaget måste bestå. Varje dator måste speglas, och ”att spegla en server tar minst tolv timmar”! Man undrar vad polisen egentligen använder för tidskrävande kopieringstekniker. Skriver de av alla ettor och nollor på skrivmaskin?
Och just att det uppgavs ta hela tolv timmar att kopiera en hårddisk, menade Håkan Roswall var ett skäl till att det inte heller kunde vara tänkbart att lämna ut en kopia på Piratbyran.org. (Men vem vet, han kanske bara inte vill ta nederlaget att tvingas till det av rätten, men ändå lämnar ut en kopia innan fallet om någon vecka hamnar i hovrätten? Man kan alltid hoppas.)

Hur som helst. Håkan Roswalls menade att den kopia av The Pirate Bays webbsida som ska ha funnits i samma datorchassi som Piratbyran.org hos internetleverantören, gör att beslaget har skälig betydelse för förundersökningen (som måste vara klar till 1 december, en tid Roswall hoppas få förlängd).
Argumentationen handlade denna gång på intet sätt om att misstänkliggöra Piratbyrån, eller att blanda ihop Piratbyrån med The Pirate Bay. Håkan Roswall talade i stället om att ”tredje man”, det vill säga Piratbyrån i detta fall, minsann visst får drabbas av polisbeslag utan att själv vara misstänkt för något brottsligt. Vilket, tyvärr, verkar vara just vad brottsbalken säger. Samtidigt ska skälen för beslag alltid vägas mot onödiga men som den tredje part som fått något beslagtaget inte ska lida onödiga men. Men ”de skäl som skulle kunna väga emot, väger inte upp” – så löd domarens slutsats.

IT-åklagaren Håkan Roswall hänvisade först och främst till ett prejudikat. Det var från 1983 och handlade om en bil. Nej, jag skämtar inte. En stackars bilägare hade vid denna tid fått sitt fordon konfiskerat av staten, för att det ansågs kunna ha betydelse för en utredning där han själv inte var misstänkt(?), och som ett år senare lades ned utan åtal. Domstolen hade då kommit fram till att det var helt i sin ordning, eftersom den skada bilägaren drabbades av inte vägde upp värdet för utredningen att behålla bilen inlåst. Därför, menade Håkan Roswall, bör rättspraxis tolkas som att man mer eller mindre kan strunta i vad som drabbar ”tredje man” så länge åklagaren anser sig ha viktigare planer för konfiskerad egendom.

Dagens gåta: Om man inte kan förstå artskillnaden mellan en Volvo och en webbserver, varför väljer man då som åklagare att specialisera sig på IT?
En Volvo som innehåller skotthål eller blodfläckar eller vad det nu må vara, kan man förstås fotografera men det kan förstås finnas en del fall då besittning av det fysiska föremålet har avgörande betydelse för ett pågående utredningsarbete.
Av en webbserver som innehåller binär information går det däremot göra en exakt kopia, varefter den fysiska datorn inte längre behövs och kan lämnas tillbaka. Om man av någon anledning behöver behålla den fysiska datorn – som för att … eeeh … kolla fingeravtryck? – går det att tills vidare lämna ut en binär kopia.
Kopiering är enkelt. Är det så svårt att fatta?

Annonser

26 Responses to “En bil som beslagtogs 1983 – det är åklagarens skäl att inte återlämna webbsidan Piratbyrån”

 1. QauNuckShin Says:

  Jag upprepar två av mina kommentarer på PPs forum:
  Jag tycker att alla högskolor och universitet borde starta obligatoriska datorkurser för alla födda före 1970, om man inte kan styrka sin Google-fu.

  och

  ffs. Jag blir så jävla sur.


 2. Att Roswall verkar ha svårt för att förstå det där med kopiering är väl ganska talande angående de förundersökningar han leder just nu. ;-)

 3. Anonymous Says:

  Då till den stora frågan; Vad sa ni (rasmus med juridiska ombud) under förhandlingen? Framförde ni dessa lysande argument till dommaren och roswall, eller vad hände egentligen? Jag tycker det borde vara ”enkelt” att vinna över roswalls idioti i rätten..

 4. rasmus Says:

  Angående vad vår sida anförde:
  Själv sade jag ingenting. Vårt ombud hade kunnat ställa frågor till mig om vad Piratbyrån är om det varit så att Roswall siktat in sig på den saken, men det gjorde han ju inte och att ställa allmänna frågor för att låta mig öppna min stora käft, det går nog inte riktigt för sig.
  Vårt ombud försökte framföra frågan om att lämna ut en kopia. Men rättegångsbalken är inte skriven med digital teknik i åtanke. Förhandlingen handlade om beslaget skulle hävas omedelbart, eller kvarstå (till 1 december, om beslutet skulle vinna laga kraft). Domstolen ”kan” inte besluta att en kopia ska lämnas ut.
  Som jag uppfattar det, kokade nittonhundratalsjuridiken ner till den plumpa frågan om att väga ”tredje mans” skada mot värdet för utredningen. Och för att förstå hur denna avvägning fälldes, kan det kanske vara värt att tänka på att åklagaren och den ensamme domaren har mött varandra och litat på varandra otaliga gånger förr. I hovrätten kanske det bli lite annorlunda.

  Återkommer dock till frågan om att hänvisa till yttrandefrihet. Den visar sig nämligen intressant, med anledning av Maciej Zaremba skriver i senaste Neo.

 5. Simon Says:

  Jag tror nog datorn har fastnat i processen där man ska ta DNA från den, polisen kan helt enkelt inte begripa sig på var man ska leta efter datorns DNA ^^

 6. Tor Skude Says:

  Förskräcklig läsning. ”Tacka gud, du är lycklig du, som fötts i en demokrati.”. Det blir lite bättre om man ändrar så att citattecknen endast gäller det sista ordet i strofen.

  Förhoppningsvis går det bättre i hovrätten.

 7. Anonymous Says:

  Kan inte Piratbyrån dra igång en namninsamlingskampanj/mailskrivningskampanj, där alla medlemmar kan påpeka hur de som tredje part i målet drabbas oskäligt av detta?

  Förslagsvis, och troligen ännu jobbigare för Roswall, vore om man kunde samla in en massiv namninsamling med folk som kräver att Roswall avsätts som åklagare i fallet, grundat på hans uppenbara kompetensbrist. Samtidigt bär också ställas krav på att domaren ska ha samma höga kompetenskrav för att kunna behandla ett sådant fall.

 8. Anonymous Says:

  Med tanke på att det mesta har gått emot både tpb och Piratbyrån i fråga om huruvida utrustningen ska kvarstå i beslag, kan man fråga sig vem som saknar omdöme och kompetens. Det är lätt att häva ur sig att åklagaren och rätten är inkompetent och inte fattar någonting om IT. Dock kvarstår beslagen vilket snarast tyder på att i vart fall Roswall har erfarenhet och kunskap avseende processrätt.

 9. Alexander Says:

  QauNuckShin sa: …om man inte kan styrka sin Google-fu.

  Humor! Jag kommer att sno detta uttryck helt utan att skämmas och lägga till det i min vokabulär.

 10. Anonymous Says:

  Men vad var det Roswall lade fram som var av den arten att det måste ske inom lyckta dörrar?

 11. rasmus Says:

  Anonymous 10.29:
  Han sa väl egentligen inget särskilt som var av den arten att det måste hållas hemligt. Lyckta dörrar verkar mer vara ett standardförfarande i denna typ av förhandlingar, som beviljas nästan automatiskt.

  Anonynous 9.41:
  Roswall har erfarenhet och kunskap inom processrätt … ja, och? Vem har påstått något annat?
  Här har sannerligen inte påståtts att Roswall inte förstår hur det rättsliga spelet spelas. Kritiken gäller snarare själva det faktum att domstolar och åklagare tycks ha utvecklat en praxis kring beslag som inte tar hänsyn till att information kan kopieras, och använder detta för att minimera men för tredje man. En praxis som är så stark att det uppenbarligen är svårt att bryta den, även om det säkert kan variera mellan domare och domare.
  Enligt logiken i ditt anonymgnäll vore Maciej Zarembas hyllade artikelserie om ”rättvisan och dårarna” inget annat än rättshaverist från någon klåpare som saknar domarkårens ”omdöme och kompetens”. Vem har intresse av att stämpla ut all kritisk rättsdiskussion på det sättet?

 12. Anonymous Says:

  ”Håkan Roswalls menade att den kopia av The Pirate Bays webbsida som ska ha funnits i samma datorchassi som Piratbyran.org hos internetleverantören, gör att beslaget har skälig betydelse för förundersökningen”

  Även om man godtog analogin volvo/webbserver så är ändå Roswalls resonemang problematiskt.

  Det vore en sak om kopian av TPB-webben hittats på samma hårddisk som PB. Men om jag förstår saken rätt så hittades den på en annan hårddisk men i samma serverskåp. Om man håller sig till analogierna så vore det mer likt att beslagta en rad andra irrelevanta bilar eftersom de stod i samma parkeringshus som en misstänkt bil, hade samma färg etc.

  Om denna ”fysiska närhet” mellan hårddiskarna var skäl nog så är det konstigt att några som helst beslag hävts. I vissa andra fall verkar ju polisen ha gått igenom innehållet på diskar från samma serverrum, funnit att det inte rör TPB och därefter lämnat diskarna tillbaka till resp. PRQ-kund. På vilken grund särbehandlar de PB?

  Angående 12 timmar: kanske gör polisen något mer än en vanlig spegling? De kanske kör något slags recoveryprogram för att få fram raderad data också?

 13. Anonymous Says:

  Det här handlar inte om att de inte förstår att kopiering är enkelt. Det handlar om att tysta en röst. En repressalie för något som i deras värld ”tyvärr” inte är straffbart.

 14. Peppelorum Says:

  ”hårddiskar”? Vad menas med ”hårddiskar”? Är det exakt hårddiskar eller menar karln datorer? Har inte ”IT-åklagaren” ens den minsta sakkunskap?

 15. Anonymous Says:

  Varför beklagar du dig här, allt detta borde du ju pläderat till domaren istället.
  Tror knappast att han sitter och läser copyriot…
  /nick

 16. rasmus Says:

  nick: Jag var på en svensk beslagsförhandling, inte i Hollywood på inspelning av en domstolsfilm där målsäganden kan hålla tjusiga utläggningar med patos.
  Betänk också att yttrandefriheten, som del av grundlagen, är något som man inte blir tagen på allvar om man bygger sin argumentation på i svensk rätt. Maciej Zaremba har skrivit bra om det.
  Inlägget är förresten inget beklagande, utan en reflektion över en erfarenhet med inslag av politisk kritik.

 17. Anonymous Says:

  En spegling av hårddisken är en simpel kopiering av alla ettor och nollor som finns på den. ”borttagna” filer, dvs filer där länken till filen tagits bort men inte själva datan, följer alltså automatiskt med och kan med samma enkelhet upptäckas även på kopian. En fullständig data-återställning kräver avancerad utrustning och mer än 12 timmar och kostar alldeles för mycket för att göra det på alla datorer som polisen får in (vi snackar hundratusentals kronor per hårddisk). Dessutom, räcker det med en vanlig snabb kopiering (30min?) för att göra en kopia FÖR DEN DRABBADE, och sedan fortsätta jobba på originalet. Jag kan inte dra någon annan slutsats än att Roswall ljuger i rätten för att förhindra att piratbyrån kommer upp online igen.

 18. Anonymous Says:

  Misstänker att Rosvall som IT-specialist har kunskaper som långt överstiger de flestas kunskap på denna blogg.

  Bara en tanke

 19. Anonymous Says:

  man blir fan rädd.


 20. Det som någon borde uppmärksamma är inte Roswalls (in)kompetens, utan snarare nämndemännens och dommarens kompetens i området.

  Vi borde faktiskt ha dommare som är utbildade inom IT för att kunna förstå vad det hela handlar om.

  Varför är nämndemännens kompetens viktig? Jo i en svensk domstol sitter det oftast en dommare och två nämndemän. Det är Dommaren i samråd med nämndemänen som bestämmer dommen. Nämndemän i Sverige har en medelålder på ca 60 år, då det nästan uteslutande är pensionärer som sitter som nämndemän (min Farmor satt länge som nämndeman). Ett av argumenten till varför det nästan bara är pensionärer som sitter som nämndemän, (jag frågade min farmor) ”Ungdommar är så känslosamma och vill alltid dömma hårdare, vilket gör att straffet blir oproportionerligt jämte brottets natur” .

  Men med tanke på de senaste högprofil målen som varit i sverige kan man ställa sig frågande om inte den sammlade nämndemanna skaran har fått en släng av senilitet?

  I fallet med IT brotlisghet (eller som här Påstådd brotslighet) är det en direkt nackdel att nämndemännen är över 50år, jag vill bestämt hävda att kunskapen och förståelsen av IT minskar exponetiellt ju äldre man är.

  Vissa undantag vore ju förståss Vanvar Bush men karln var ett geni långt före sin egen tid.

 21. Ssargon Says:

  ”Misstänker att Rosvall som IT-specialist har kunskaper som långt överstiger de flestas kunskap på denna blogg.”

  Om du läst vad han har sagt och ändå kan säga det du säger så tror jag inte att du vet en tiondel av vad folk som läser på denna sidan vet om IT…

 22. Andreas, fildelare Says:

  Oj, jag har alltid haft respekt för juridiskt kunniga människor. Men den här Roswall framstår ju (om det som står i det här inlägget verkligen är sant) som en totalt inkompetent idiot som inte tar hänsyn till lagar och förordningar utan låter sin uppdragsgivare gräva fram information som han kacklar ur sig som en papegoja. Människan förtjänar ingen respekt. Plocka bort honom, och sätt en riktig expert på hans plats så ordnar sig allt ska ni se…

 23. Andreas Says:

  ”Misstänker att Rosvall som IT-specialist har kunskaper som långt överstiger de flestas kunskap på denna blogg.”

  Läs vad Roswall säger i olika sammanhang. Den som på allvar kallar honom ”IT-expert” efter att ha sett citaten får med stor sannolikhet betalt för det. Ingen respekt. =)

 24. Anonymous Says:

  Vad Roswall har sagt behöver inte säga något om hans it-kunskaper. Att åklagare tar i lite extra och vrider på fakta så att de passar deras syften är inget nytt.

  Att analysera raderad information kan ta tid ja, men vad är sambandet mellan det och att göra en spegling? Att göra en heldiskspegling tar max en timme och där ingår även raderad information. I det här fallet handlade det ju dessutom om att göra en spegling till pb och de är knappast speciellt intresserade av att få fram raderad information.


 25. […] förvånades jag lite över att JO så blint litade på åklagarens påstående att alla de servrar som fortfarande är i beslag “har betydelse för utredningen”, och tycks se dåliga datorkunskaper som en ursäkt […]


 26. […] a judge had intervened hard. Other servers, such as The Pirate Bureau’s discussion forum, remained in […]


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: