Copyswede surnar till

22 november 2005

2004 var ett bra år. Inkasseringarna ökade och COPYSWEDE betalade ut drygt 135 miljoner kronor i upphovsrättsersättningar.

Intäkterna från kassettavgifter har stigit. Mer pengar till STIM, IFPI och SAMI och, i lägre grad, diverse organisationer för allt från journalister till konsthantverkare. Ändå är COPYSWEDE (de är tydligen så viktiga att de alltid måste skrivas med versaler!) missnöjda. I deras årsredovisning för 2004 [PDF] uppvisar organisationens vd Gun Magnusson både förtvivlan och ilska. För det första är de sura på Jens Nylander:
COPYSWEDE har på ett aldrig tidigare skådat sätt utgjort måltavla för en hårt uppskruvad, tidvis mycket hätsk kampanj. Det har handlat dels om kassettersättningens vara eller icke vara, dels om upphovsmäns och utövande konstnärers rätt att få ersättning när de nationella TV-kanalerna vidaresänds i kabelnäten. I debatten på nätet om kassettersättningen har COPYSWEDE utmålats som »musikindustrins lakejer« som har som mål att skinna ungdomar på deras veckopengar med mer eller mindre kriminella metoder. Vår personal har blivit hotad i telefon och smädad i diverse e-postmeddelanden. Bakom detta ligger en systematisk desinformation på området från dem som säljer inspelningsmedia.

Även om namnet Jens inte nämns, så är det ingen nyhet att COPYSWEDE anser att dunkla krafter ligger bakom all opposition mot kassettavgifterna: hänsynslösa, rovgiriga, ondskefulla profitintressen i hårdvarubranchen.
Och till detta kommer Piratbyrån, som enligt COPYSWEDEs vd gjorde allting himla jobbigt under 2004. Vem annars kan åsyftas med följande?
Debattörer med siktet inställt på att utvidga möjligheterna att gratis få tillägna sig andras arbetsresultat har beskrivit upphovsrätten med ett slags »guilt by association« – teknik. Författares, tonsättares och skådespelares rättigheter vill man inte tala om utan istället exemplifieras med Disney och Microsoft. Upphovsrätt sopas ihop med immaterialrätt i största allmänhet och öppnar därmed för jämförelser med multinationella företags ambitioner att ta patent på gener och med läkemedelsindustrins hantering av frågan om medicin till aidssjuka människor i Tredje världen. Inskränkningar i och insnävningar av upphovsrätten drabbar alltså ingen fattig utan ett gäng samvetslösa skurkar.
Stackars, stackars COPYSWEDE som får klä skott för upphovsrättsexpansionens konsekvenser. Stackars STIM, stackars IFPI. Det enda de har gjort är ju att i sin kontakt med politiker, där de får representera hela den abstrakta kategorin ”upphovsmännen”, om och om igen upprepa mantrat mer, längre och hårdare upphovsrätt = livsviktigt för konstnärerna. Alltid. Utan hänsyn till effekterna på yttrandefrihet eller teknikanvändande. Denna lobbying står inte oemotsagd på samma sätt.
Så vilken tur att det i alla fall, enligt årsredovisningen, finns en grupp som smeker COPYSWEDE medhårs: politikerna.
Av lagrådsremisserna om upphovsrätten i informationssamhället och om vidaresändningsplikt i kabelnäten framgår det att politikerna stått pall för trycket och inte fallit för vulgärargumenten i debatten. Det är glädjande att notera att det finns insikt om att upphovsrätten måste bibehållas och utvecklas med den nya tekniken. Det är bara att hoppas att kuraget håller i sig när medievindarna på nytt börjar blåsa i samband med riksdagsbehandlingen.
Tji fick dom…
Observera det irriterade tonfallet och användandet av ordet ”medievindar”, för att beteckna faktum att upphovsrätt numera diskuteras av andra än jurister och byråkrater, och utifrån ett annat perspektiv än ”mer = bättre”. Precis som Henry Olsson vill COPYSWEDE att upphovsrätt helst inte ska diskuteras annat än av juridisk expertis, och definitivt inte ifrågasättas.

Ett citat från 1983 sätter fingret på hur kulturkorporationer som STIM och COPYSWEDE får allt större makt över upphovsrättens tillämpning:

En annan tendens som enligt min mening förtjänar att mera uppmärksammas är de olika upphovsmanna- och utövarorganisationernas allt starkare ställning på det upphovsrättsliga området. Det i princip individuellt konstruerade upphovsrättsliga skyddet i vår lagstiftning har i praktiken i betydande stycken utvecklats till kollektivavtalsrättsliga frågor där det många gånger ligger i organisationernas händer att bromsa eller förhindra ianspråktagandet av t.ex. nya tekniker /…/
man legaliserar att starka organisationer ensidigt ställer sina villkor. Liksom på andra håll inom förmögenhetsrätten bör inte en monopolställning och priskarteller tillåtas växa fram okontrollerat.

Ur SOU 1983:65, särskilt yttrande av direktör Klas Holming (den enda i Upphovsrättsutredningen som ställde sig skeptisk till upphovsrättens expansion)

Annonser

5 Responses to “Copyswede surnar till”

 1. Anonymous Says:

  ”Bakom detta ligger en systematisk desinformation på området från dem som säljer inspelningsmedia.”

  Är människan störd? Tror hon på det där själv eller?

  Argh… Copyswede: Avlid, för fan

 2. wend Says:

  Hur kan man prata om systematisk desinformation samtidigt som man verkar för att driva igenom sina mål med lobbyverksamhet och propagandaliknande medieutspel? Jag är nu mer negativ till copyswede än någonsin, och kommer verkligen aldrig att skriva det med versaler ;)

 3. Anonymous Says:

  Brev till copyswede:

  Hej!

  Det är med förskräckelse jag läser VD-kommentaren i Er årsredovisning.

  Visst är det tråkigt att COPYSWEDEs personal anser sig ha varit utsatt för
  hot i telefon eller via e-postmeddelanden, men att bakgrunden skulle vara
  desinformation från de som säljer inspelningsmedia är nog så långt ifrån
  sanningen man kan komma.

  Orsaken är istället att en seriös debatt inte har kunnat förts på området –
  mycket p g a att varken politiker, företag eller organisationer som
  COPYSWEDE har lyssnat på medborgarna och befolkningen. När konsumenternas
  rättigheter, integritet och rättssäkerhet inskränks av privata
  intresseorganisationer finns det tyvärr enstaka kunder/konsumenter som blir
  desperata och tar till liknande ordval. Det handlar alltså om vanliga
  människor och medborgare i Sverige, som Ni inte lyssnar på, som är Er
  motpart i detta fallet – inte några konspiratoriska försäljare av
  inspelningsmedia.

  Lösningen är naturligtvis att börja lyssna på sina kunder / medborgarna när
  det gäller åsikter kring upphovsrätt och dess utveckling. För att citera Jan
  Bertoft, generalsekreterare på Sveriges Konsumentråd:

  ”- Internet ger konsumenterna fantastiska möjligheter. Men film- och
  musikindustrin försöker på olika sätt begränsa konsumentens användning under
  förevändning att man vill skydda artisterna. Konsumenterna utmålas som
  tjuvar och pirater.”

  Det där sista är något att ta fasta på. Vanliga kunder/konsumenter utmålas
  som tjuvar och pirater – och det hoppas jag inte är något som Ni har som
  mål. Detta kommer bara leda till en vidare upptrappning av den hätska ton
  och stämning som råder – inte mellan Er eller andra
  upphovsrättsorganisationer och försäljare av inspelningsmedia – utan mellan
  Er eller andra upphovsrättsorganisationer och medborgarna/kunderna.

  Därför är det också beklämmande att läsa hur COPYSWEDE vill gynna användande
  av s k DRM-teknik. Jag citerar:

  ”I den digitala miljön har industrin mycket större möjligheter än tidigare
  att skydda sina investeringar genom tekniska skyddsåtgärder. Detta kommer
  också att underlättas genom den reformerade upphovsrätten. Det är rimligt
  att så sker.”

  Ett utökat nyttjande av DRM kommer bara att leda till mer bad-will från
  kundernas sida samtidigt som den – som Ni kallar det – ”hätska tonen” kommer
  stärkas ytterligare.

  Till sist kan man fråga sig hur grundad kassettersättningen är – och också
  därmed COPYSWEDEs existens – när fler och fler media inbegriper
  kopieringsskydd som omöjliggör kopiering för privat bruk.

  Med vänlig hälsning
  N N

 4. Anonymous Says:

  Ett bra år? Nej det var det inte – siffrorna (i resultaträkningen) ljuger inte.

  Rörelsens intäkter har visserligen ökat (bland annat kassettavgiften med 3 %). Noterbart höjda personalkostnader (läs: höjd sjukfrånvaro) har dragit ned rörelseresultatet med -3,4 %.

  Röreseresultat 2004 var 60768 kronor jämfört med 6225 kronor 2003.


 5. […] Copyswede meddelar i sin senaste årsredovisning att deras omsätting – alltså det totala uttaget av kassettersättning/privatkopieringsersättning i Sverige – har ökat med drygt 38 %. Förra året uppnåddes ett rekordbelopp om en kvarts miljard kronor.Det är ingen liten summa pengar. De slussas vidare till andra bokstavsbyråkratier med namn som FRF, UBOS, IFPI, STIM och SAMI – naturligtvis på högst godtyckliga grunder, eftersom ingen kan veta vad alla dessa sålda lagringsmedia egentligen används till.Enligt svensk lag får Copyswede driva in pengar från försäljningen av “produkter som är särskilt lämpliga att använda för privat kopiering, t.ex. inspelningsbara cd-skivor, dvd-skivor, videokassetter och mp3-spelare”. Däremot omfattas inte vanliga datorer eller hårddiskar. Bokstavsbyråkratierna är förstås missnöjda med den saken, och vill ha rätt till fler pålagor, även på “allmänna” lagringsmedia. I princip har de stöd från miljöpartiet som nyligen tog ställning för “utökad kassettavgift”.Danmark utökar nu kassettavgiften. Från den 1 december kommer Copydan – danska motsvarigheten till Copyswede – att med statlig sanktion lägga en pålaga även på portabla USB-flash-minnen. Copydan förklarar de att de “bara försöker följa den tekniska utvecklingen”. De hänvisar till att lagringskapaciteten på dessa minnen har ökat, vilket avspeglas i att reklamen för dem pekar på möjligheten att transportera stora mängder musik och video.Däri ligger också den potentiellt positiva sidan av saken: Synliggörandet av offline-darknets. Oauktoriserad kopiering kan lika gärna kan ske helt oövervakningsbart via fickminnen som den kan ske via P2P-nätverk. Blir bara den premissen klar, ändrar hela frågan karaktär:Pirated copies will be produced, no matter the fate of file-sharing networks. /…/ To the extent that some people may avoid P2P networks, research shows that they just reconnect to other sources of data – be it physical copying from family and friends or file exchanges with mail and chat clients. It’s all a piracy performed in a grey zone outside surveillance.So the question is not piracy or not, nor if darknets are desirable or not, but what infrastructures piracy will take use of.The war against file-sharing is essentially a war against the distribution of uncopyrighted metadata, not against the distribution of copyrighted material. It is about hindering the ever-present piracy from globalizing and open indexing, pushing it back to the family and the schoolyard and the workplace. Scaling-down, not in quantity but in network scale, from peer-to-peer to person-to-person.The result is not less piracy, but less plurality in piracy. En förutsättning för att en sådan diskussion ska kunna väckas är dock att frågan om kassettersättning inte fastnar i konsumentgnäll över de (relativt små och kringgående-bara) avgifter det handlar om.Räkna med förnyade påstötningar från de svenska bokstavsbyråkratierna för avgifter även på hårddiskar, efter att de vunnit en delseger i grannlandet. Men samtidigt kan de nog få svårare än tidigare att vinna gehör hos en regering ledd av moderaterna, som har en tradition av åtminstone en viss skepsis mot upphovsrättens kollektiva och skatteliknande varianter. Posted by copyriot Filed in indrivning, lokalt/publikt […]


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: